Talous- ja tietohallinto | Viestintä

Sähköiset palvelut asiakastyössä (Avoin AMK), 5 op
Ajankohta: 8.2.–17.5.2021
Paikka: Karelia-amk, verkko-opinnot
Hinta: 50 € (alv. 0 %)
Katso lisää ja ilmoittaudu!
Tietotekniikan koulutusta tilauskoulutuksena
Ohjelmistot: 0365-tuotteet, Word, Excel,
Outlook, Powerpoint, Teams
Kaikki koulutukset voidaan järjestään myös verkkokoulutuksena.
Paikka: Riveria, Tietotalo, Kaislakatu, Joensuu
Hinta: sovitaan tilanteen mukaan
Ota yhteyttä: kari.viljakainen@riveria.fi
Tilauskoulutusta työyhteisölle
Ajankohta: sopimuksen mukaan
Paikka: Riveria
Teemoja:
- Taitoa työnopastukseen!
- Onnistu kehityskeskusteluissa
- Minä ja minun työkaverini – Miten toimimme yhdessä?
- Erilaiset persoonat työelämässä – vahvuus vai haaste?
- Ennaltaehkäise ristiriidat työpaikalla
- Sovittelu työyhteisön ristiriitojen ratkaisijana
- Johda itseäsi ja menesty!
- Ajankäytön hallinta voimavarana
Hinta: kysy tarjous
Lisätietoja: kirsi.vanska@riveria.fi, p. 050 551 3965